Regeringen tar fram riktlinjer för sociala medier

Regeringen ska nu ta fram riktlinjer för hur statliga myndigheter ska hantera sociala medier som Facebook, twitter etc. Flera exempel ska utredas - till exempel vad som är en offentlig handling eller vad som en tjänsteman bör få skriva i sociala sammahang - i tjänsten såväl som i det privata.

Det senare är en intressant aspekt på det hela när vi mer och mer saluför oss själva som vårt egna privata varumärke, där gränsen mellan arbete och privatliv allt mer suddas ut, såväl som gränsen mellan det personliga och privata.

Genom sociala medier wallraffar vi oss igenom livet ständigt beredda att lägga ut rapporter på våra bloggar som är kopplade till facebook och twitter på samma gång. En nyhet kan spridas med blixtens hastighet i en mängd olika kanaler samtidigt och i samma sekund som det händer eftersom att vi alltid har vår mobiltelefon redo likt ett skarpladdat vapen.

Det regeringen gör nu borde alla företag redan ha gjort.

läs mer här

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar