Får man vara social på jobbet?

Fler företag förbjuder Facebook och andra sociala medier på arbetstid enligt en artikel på Svd idag.

Anledningen skulle då vara att det är en tidstjuv och att man gör saker på Facebook som inte är arbetsrelaterat. En hel del frågor dyker osökt upp:

1. Om företaget har en facebook sida - hur ska de anställda få tillgång till den?
2. Hur ser de till att man som anställd inte ringer eller mailar privat från jobbet?
3. Hur ska dessa företags anställda hålla koll på vad som händer på marknaden hos företagets kunder men även hos konkurrenter om det inte får tillgång till en av de viktigaste informationskällorna som finns idag?

Det är trist att höra att det finns företag som fortfarande inte insett att social medier är en ny kommunikationskanal, ett nytt sätt att hålla sig uppdaterad och det kommer bara att slå tillbaka på företagen själva i långa loppet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar